Wstecz
SUKCESYWNA DOSTAWA AKCESORIÓW, ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW
JEDNORAZOWYCH I ZUŻYWALNYCH DO CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I
WĘGLOWYCH PAN W ZABRZU, UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 34
 
Identyfikator postępowania: 
 
ocds-148610-e7585053-248c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Strona prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e7585053-248c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

DOSTAWA URZĄDZENIA - Reaktor–mieszalnik do syntezy polimerów w masie dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d494b5e8-1fc8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d494b5e8-1fc8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dostawa Reaktora – mieszalnika do syntezy polimerów w masie dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5c6a670-0083-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Adres strony prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c5c6a670-0083-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Dostawa chromatografu gazowego z komputerem i oprogramowaniem dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok