Wstecz

Tematyka badawcza prac prowadzonych w Centrum ma charakter interdyscyplinarny łączący m.in. elementy chemii, fizyki, biologii oraz medycyny i związana jest z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych, węglowo-polimerowych, węglowych oraz katalizatorów dla zastosowań w biotechnologii, mikrotechnologii, optoelektronice i ochronie środowiska oraz zdrowia.

Aktualnie realizowana tematyka badawcza CMPW PAN obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Materiały dla biologii, biochemii i ochrony zdrowia:
  • Materiały polimerowe reagujące na bodźce środowiska: do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych biologicznie, materiały węglowe jako sondy tlenometryczne, termoprzełączalne podłoża dla hodowli arkuszy komórek, polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu,
  • Polimery i oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego dla zastosowań w medycynie,
  • Badania wpływu substancji leczniczej na mechanizm degradacji hydrolitycznej polimerowych systemów kontrolowanego dozowania leków.
 2. Materiały dla ochrony środowiska:
  • Polimerowe materiały opakowaniowe ulegające recyklingowi organicznemu, także dla zastosowań w przemyśle kosmetycznym,
  • Polimerowe materiały membranowe do separacji mieszanin cieczy i gazów, w tym także materiały kompozytowe zawierające fazę nieorganiczną,
  • Materiały katalityczne: nowe technologie i nowe katalizatory w procesach polepszania właściwości olejów napędowych poprzez usuwanie organicznych związków siarki z surowca naftowego drogą utleniania z następczą separacją, nowe katalizatory dla obniżenia emisji tlenków azotu z instalacji przemysłowych i urządzeń do spalania paliw kopalnych.
 3. Materiały i tworzywa konstrukcyjne:
  • Układy na bazie żywic epoksydowych i cyjanoestrowych,
  • Nanocząstki rdzeń-powłoka jako napełniacze żywic poliestrowych,
  • Biomorficzne kompozyty wytworzone z monolitycznych porowatych węglowych nośników, otrzymanych z karbonizatów roślin włóknistych oraz z wybranych polimerów, np. chitozanu i poli(furfurylowego alkoholu), jako napełniaczy
  • Karbonizaty węgli kamiennych wytworzone z mieszanek węgli i wybranych porowatych materiałów węglowych
  • Opracowanie technologii ultracienkich włókien węglowych jako wypełniaczy materiałów kompozytowych.
 4. Materiały dla elektroniki i optoelektroniki:
  • Warstwowe struktury hybrydowe polimer – półprzewodnik,
  • Polimery luminescencyjne,
  • Materiały polimerowe dla ogniw fotowoltaicznych.
 5. Metody i techniki badań strukturalnych
  • Zastosowanie nowoczesnych metod wysokorozdzielczej spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego w analizie struktury biodegradowalnych kopolimerów,
  • Badania mikrostrukturalne kopoliestrów alifatycznych za pomocą spektroskopii NMR - badanie mikrostruktury kopolimeru metakrylanu,
  • Synteza i badania struktury kopolimerów biodegradowalnych z zastosowaniem techniki spektrometrii mas z „miękkimi” metodami jonizacji,
  • Właściwości roztworów nieliniowych makrocząsteczek i metody ich charakterystyki.
Informacje o dokumencieDokument utworzony przez: Dariusz Domagalski w dniu: 17-11-2011 13:57:05
Ostatnia modyfikacja przez: Dariusz Domagalski w dniu: 16-05-2013 07:42:31
Rodzaj wpisu: Zmiana formatowania tekstu
Dziennik zmian dokumentu
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok