Wstecz

Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Barbara Trzebicka. 

Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   
Pliki dokumentu:

Pobierz ten plik (SKŁAD RADY NAUKOWEJ 2023-2026.pdf) SKŁAD RADY NAUKOWEJ 2023-2026
Informacje o dokumencieDokument utworzony przez: Dariusz Domagalski w dniu: 17-11-2011 13:51:39
Ostatnia modyfikacja przez: Bożena Szapska w dniu: 23-02-2023 13:46:23
Rodzaj wpisu: Aktualizacja danych
Dziennik zmian dokumentu
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok