Wstecz

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN służy udostępnianiu informacji publicznych zgodnie z Ustawą z dn. 6 września 2001r. z późniejszymi zmianami.

Użyte w instrukcji określenia i skróty oznaczają:

 • CMPW-PAN - instytut pn. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
 • ustawa - ustawę z dn. 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;
 • rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
 • menu przedmiotowe - wykaz grup tematycznych, w które zestawione są informacje publicznie udostępniane w BIP;
 • moduł wyszukujący - element oprogramowania dostępny w górnej części strony zawierający pole tekstowe do wpisania wyszukiwanej frazy, a pozwalający na wyszukanie informacji w systemie informatycznym BIP CMPW-PAN

Niniejsza instrukcja opisuje funkcje systemu informatycznego BIP CMPW-PAN generującego strony WWW z treścią zawierającą informacje publiczne w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu.

 1. Menu umieszczone w górnej części witryny:
  • Mapa witryny jest częścią systemu informatycznego BIP CMPW-PAN zawierającą odnośniki (linki) do wszystkich dostępnych podstron serwisu
  • Strona główna BIP jest odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
  • Strona główna CMPW jest odnośnikiem do strony głównej podmiotu prowadzącego przedmiotową stronę BIP, tj. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Redakcja jest odnośnikiem do informacji o adresie redakcji strony podmiotowej BIP oraz informacją o kontakcie do osoby odpowiedzialnej za redagowanie podmiotowej strony BIP, zgodnie z rozdz. 2 par. 8 pkt 2 i 3 rozporządzenia
 2. Menu umieszczone w lewej części witryny zawiera informacje publiczne pogrupowane w grupy tematyczne i stanowi menu przedmiotowe witryny, umożliwiając dostęp do wykazu dokumentów lub podgrup zawierających wykazy dokumentów dostępnych na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy
 3. W przypadku dużej ilości dokmentów w wykazie, system dzieli je na strony. Dostęp do poszczególnych podstron umożliwiony jest poprzez menu umieszczone w dolnej części witryny.
 4. W widoku wykazu dokumentów kliknięcie na tytuł danego dokumentu spowoduje jego wyświetlenie w oknie głównym witryny
 5. Każdy dokument posiada stopkę zatytułowaną "Informacje o dokumencie" i zawierającą:
  • imię i nazwiko osoby która utworzyła dokument
  • datę utworzenia dokumentu
  • imię i nazwisko osoby która dokonała ostatniej modyfikacji dokumentu
  • datę ostatniej modyfikacji dokumentu
  • odnośnik do dziennika zmian dokumentu.
 6. Dziennik zmian dokumentu zawiera informacje pozwalające śledzić treść zmian dokumentu w czasie wraz z datami i informacjami o osobach dokonujących zmian
 7. Dokumenty publikowanie w BIP CMPW-PAN mogą posiadać swój odpowiednik w wersji pełnej w postaci dołączonego i dostępnego w treści dokumentu pliku PDF
 8. Dostęp do dokmentów w wersji pełnej możliwy jest po  kliknięciu na link odnośnika i otworzeniu dokumentu przy użyciu oprogramowania Adobe Acrobat Reader dostępnego pod adresem http://get.adobe.com/reader/download/
 9. Witryna udostępnia moduł wyszukiwania. Znajduje się on w górnej części witryny po prawej stronie. Wyszukiwanie odbywa się po wprowadzeniu słowa lub jego części oraz naciśnięciu klawisza [enter] lub przycisku wyszukiwania (lupa) i obejmuje wszystkie dokumenty zawierające wyszukiwaną frazę w treści lub tytułach
 10. Drukowanie dokumentów z poziomu witryny odbywa się na dwa sposoby:
  • Użycie skrótu klawiszowego Ctrl+P
  • Kliknięcie na ikonę drukarki dostępną w każdej aktualnej wesji dokumentu w prawej części witryny, bezpośrednio pod tytułem dokumentu
 11. Nawigacja po witrynie może odbywać się na kilka sposobów:
  • Poprzez klinięcie na odnośniki w menu przedmiotowym, górnym lub dolnym
  • Poprzez kliknięcie na odnośniki zawarte w pasku lokalizacji dostępnym bezpośrednio pod górną częścią menu zawierającą logo, a rozpoczynającą się od słów "Jesteś tutaj". Celem tej nawigacji jest umożliwienie użytkownikom śledzenia ich aktualnej lokalizacji w dokumentach.
  • Poprzez użycie odnośnika "wstecz" dostępnego z poziomu każdego aktualnego dokumentu powodującego cofnięcie się do poprzednio wyświetlanej podstrony
 12. Menu dolne zawiera:
  • Globalny rejestr zmian dokumentów pozwalający na dostęp do informacji o ostatnio modyfikowanych dokumentach
  • Instrukcję obsługi
  • Informacje o wymaganiach technicznych które należy spełniać by korzystać z serwisu
  • Informacje adresowe CMPW-PAN
  • Kontakt techniczny -
 13. W przypadku pytań lub informacji merytorycznych należy komntaktować się z redakcją serwisu. W przypadku pytań lub informacji natury technicznej a związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego BIP CMPW-PAN należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem poprzez formularz dostępny na podstronie Kontakt techniczny w menu dolnym witryny.
Informacje o dokumencieDokument utworzony przez: Dariusz Domagalski w dniu: 15-11-2011 18:26:25
Brak zmian dokumentu w dzienniku.
Rodzaj wpisu: Utworzenie dokumentu
Dziennik zmian dokumentu
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok