Wstecz

Dziennik dokumentu

 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 16-05-2013 07:42:31
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Zmiana formatowania tekstu

  Przedmiot działalności i kompetencje  Tematyka badawcza prac prowadzonych w Centrum ma charakter interdyscyplinarny łączący m.in. elementy chemii, fizyki, biologii oraz medycyny i związana jest z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych, węglowo-polimerowych, węglowych oraz katalizatorów dla zastosowań w biotechnologii, mikrotechnologii, optoelektronice i ochronie środowiska oraz zdrowia.

  Aktualnie realizowana tematyka badawcza CMPW PAN obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Materiały dla biologii, biochemii i ochrony zdrowia:
   • Materiały polimerowe reagujące na bodźce środowiska: do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych biologicznie, materiały węglowe jako sondy tlenometryczne, termoprzełączalne podłoża dla hodowli arkuszy komórek, polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu,
   • Polimery i oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego dla zastosowań w medycynie,
   • Badania wpływu substancji leczniczej na mechanizm degradacji hydrolitycznej polimerowych systemów kontrolowanego dozowania leków.
  2. Materiały dla ochrony środowiska:
   • Polimerowe materiały opakowaniowe ulegające recyklingowi organicznemu, także dla zastosowań w przemyśle kosmetycznym,
   • Polimerowe materiały membranowe do separacji mieszanin cieczy i gazów, w tym także materiały kompozytowe zawierające fazę nieorganiczną,
   • Materiały katalityczne: nowe technologie i nowe katalizatory w procesach polepszania właściwości olejów napędowych poprzez usuwanie organicznych związków siarki z surowca naftowego drogą utleniania z następczą separacją, nowe katalizatory dla obniżenia emisji tlenków azotu z instalacji przemysłowych i urządzeń do spalania paliw kopalnych.
  3. Materiały i tworzywa konstrukcyjne:
   • Układy na bazie żywic epoksydowych i cyjanoestrowych,
   • Nanocząstki rdzeń-powłoka jako napełniacze żywic poliestrowych,
   • Biomorficzne kompozyty wytworzone z monolitycznych porowatych węglowych nośników, otrzymanych z karbonizatów roślin włóknistych oraz z wybranych polimerów, np. chitozanu i poli(furfurylowego alkoholu), jako napełniaczy
   • Karbonizaty węgli kamiennych wytworzone z mieszanek węgli i wybranych porowatych materiałów węglowych
   • Opracowanie technologii ultracienkich włókien węglowych jako wypełniaczy materiałów kompozytowych.
  4. Materiały dla elektroniki i optoelektroniki:
   • Warstwowe struktury hybrydowe polimer – półprzewodnik,
   • Polimery luminescencyjne,
   • Materiały polimerowe dla ogniw fotowoltaicznych.
  5. Metody i techniki badań strukturalnych
   • Zastosowanie nowoczesnych metod wysokorozdzielczej spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego w analizie struktury biodegradowalnych kopolimerów,
   • Badania mikrostrukturalne kopoliestrów alifatycznych za pomocą spektroskopii NMR - badanie mikrostruktury kopolimeru metakrylanu,
   • Synteza i badania struktury kopolimerów biodegradowalnych z zastosowaniem techniki spektrometrii mas z „miękkimi” metodami jonizacji,
   • Właściwości roztworów nieliniowych makrocząsteczek i metody ich charakterystyki.

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 17-11-2011 13:57:05
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Utworzenie dokumentu

  Przedmiot działalności i kompetencje  Tematyka badawczaprac prowadzonych w Centrum ma charakter interdyscyplinarny łączący m.in. elementy chemii, fizyki, biologii oraz medycyny i związana jest z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych, węglowo-polimerowych, węglowych oraz katalizatorów dla zastosowań w biotechnologii, mikrotechnologii, optoelektronice i ochronie środowiska oraz zdrowia.

  Aktualnie realizowana tematyka badawcza CMPW PAN obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Materiały dla biologii, biochemii i ochrony zdrowia:
   • Materiały polimerowe reagujące na bodźce środowiska: do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych biologicznie, materiały węglowe jako sondy tlenometryczne, termoprzełączalne podłoża dla hodowli arkuszy komórek, polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu,
   • Polimery i oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego dla zastosowań w medycynie,
   • Badania wpływu substancji leczniczej na mechanizm degradacji hydrolitycznej polimerowych systemów kontrolowanego dozowania leków.
  2. Materiały dla ochrony środowiska:
   • Polimerowe materiały opakowaniowe ulegające recyklingowi organicznemu, także dla zastosowań w przemyśle kosmetycznym,
   • Polimerowe materiały membranowe do separacji mieszanin cieczy i gazów, w tym także materiały kompozytowe zawierające fazę nieorganiczną,
   • Materiały katalityczne: nowe technologie i nowe katalizatory w procesach polepszania właściwości olejów napędowych poprzez usuwanie organicznych związków siarki z surowca naftowego drogą utleniania z następczą separacją, nowe katalizatory dla obniżenia emisji tlenków azotu z instalacji przemysłowych i urządzeń do spalania paliw kopalnych.
  3. Materiały i tworzywa konstrukcyjne:
   • Układy na bazie żywic epoksydowych i cyjanoestrowych,
   • Nanocząstki rdzeń-powłoka jako napełniacze żywic poliestrowych,
   • Biomorficzne kompozyty wytworzone z monolitycznych porowatych węglowych nośników, otrzymanych z karbonizatów roślin włóknistych oraz z wybranych polimerów, np. chitozanu i poli(furfurylowego alkoholu), jako napełniaczy
   • Karbonizaty węgli kamiennych wytworzone z mieszanek węgli i wybranych porowatych materiałów węglowych
   • Opracowanie technologii ultracienkich włókien węglowych jako wypełniaczy materiałów kompozytowych.
  4. Materiały dla elektroniki i optoelektroniki:
   • Warstwowe struktury hybrydowe polimer – półprzewodnik,
   • Polimery luminescencyjne,
   • Materiały polimerowe dla ogniw fotowoltaicznych.
  5. Metody i techniki badań strukturalnych
   • Zastosowanie nowoczesnych metod wysokorozdzielczej spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego w analizie struktury biodegradowalnych kopolimerów,
   • Badania mikrostrukturalne kopoliestrów alifatycznych za pomocą spektroskopii NMR - badanie mikrostruktury kopolimeru metakrylanu,
   • Synteza i badania struktury kopolimerów biodegradowalnych z zastosowaniem techniki spektrometrii mas z „miękkimi” metodami jonizacji,
   • Właściwości roztworów nieliniowych makrocząsteczek i metody ich charakterystyki.

  [Treść dokumentu]
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok