Wstecz

Dziennik dokumentu

 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 23-02-2023 13:46:23
  Osoba wprowadzająca: Bożena Szapska
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Barbara Trzebicka. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 23-02-2023 13:34:35
  Osoba wprowadzająca: Bożena Szapska
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Barbara Trzebicka. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  Pliki dokumentu:

  Pobierz ten plik (RADA NAUKOWA 2023-2026.pdf) RADA NAUKOWA 2023-2026

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 08-09-2021 14:22:38
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: aktualizacja

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Barbara Trzebicka. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 19-11-2019 10:16:03
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 30-03-2018 09:00:33
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 22-06-2015 09:18:44
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Zmiana składu RN

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 14-02-2013 16:22:46
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Aktualizacja składu RN

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 26-04-2012 10:05:12
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Edycja danych

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 16-04-2012 07:50:55
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Zmiana formatowania tekstu

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak.

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 16-04-2012 07:34:47
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Organy Centrum  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum. Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak. 

   

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak.

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 17-11-2011 13:51:39
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Utworzenie dokumentu

  Organy Centrum i dyrekcja  Organami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN są Dyrektor i Rada Naukowa.

  Bieżącą działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za gospodarowanie mieniem oraz za wynik finansowy działalności Centrum.

  Rada Naukowa Centrum sprawuje bieżący nadzór nad działalnością CMPW, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.  

  Obecnie funkcję Dyrektora CMPW PAN pełni prof. dr hab. Andrzej Dworak.

  Rada Naukowa Centrum w szczególności:

  • określa profil Centrum, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  • przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  • zatwierdza sprawozdania z działalności Centrum,
  • dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Centrum,
  • przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych przez Centrum uprawnień,
  • podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Centrum.   

  [Treść dokumentu]
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok