Wstecz

Dziennik dokumentu

 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 15-10-2014 13:23:36
  Osoba wprowadzająca: Bożena Szapska
  Rodzaj akcji: aktualizacja danych

  Status prawny  Od 1 stycznia 2011 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest Instytutem Polskiej Akademii Nauk. 

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN posiada osobowość prawną (nr wpisu w Rejestrze Instytutów Naukowych: RIN-III-70/11) i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619), 
  • Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 kwietnia 2011 z późn. zm.
  Siedziba Centrum umiejscowiona jest w Zabrzu, woj. śląskie.
   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 15-02-2013 15:12:55
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Status prawny  Od 1 stycznia 2011 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest Instytutem Polskiej Akademii Nauk. 

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN posiada osobowość prawną (nr wpisu w Rejestrze Instytutów Naukowych: RIN-III-70/11) i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619), 
  • Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 kwietnia 2011.
  Siedziba Centrum umiejscowiona jest w Zabrzu, woj. śląskie.
   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 16-04-2012 07:43:28
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Zmiana formatowania tekstu

  Status prawny  Od 1 stycznia 2011 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest Instytutem Polskiej Akademii Nauk. 

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN posiada osobowość prawną (nr wpisu w Rejestrze Instytutów Naukowych: RIN-III-70/11) i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619), 
  • Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu ….. (tutaj podam datę, bo czekamy na zatwierdzenie nowego statutu)
  • Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr …. z dnia ……. (regulamin nie jest jeszcze zatwierdzony, bo czekamy na nowy statut). 
  Siedziba Centrum umiejscowiona jest w Zabrzu, woj. śląskie.
   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 16-04-2012 07:29:54
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Aktualizacja danych

  Status prawny   

  Od 1 stycznia 2011 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest Instytutem Polskiej Akademii Nauk. 
  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN posiada osobowość prawną (nr wpisu w Rejestrze Instytutów Naukowych: RIN-III-70/11) i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 619), 
  • Statutu zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu ….. (tutaj podam datę, bo czekamy na zatwierdzenie nowego statutu)
  • Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr …. z dnia ……. (regulamin nie jest jeszcze zatwierdzony, bo czekamy na nowy statut). 
  Siedziba Centrum umiejscowiona jest w Zabrzu, woj. śląskie.
   

  [Treść dokumentu]
 • Data utworzenia wpisu w dzienniku: 15-11-2011 20:09:47
  Osoba wprowadzająca: Dariusz Domagalski
  Rodzaj akcji: Utworzenie dokumentu

  Status prawny  Od 1 stycznia 2011 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest Instytutem Polskiej Akademii Nauk, utworzonym na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r.

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN posiada osobowość prawną.

  Siedziba Centrum umiejscowiona jest w Zabrzu, woj. śląskie.

  Zakres i tryb działania organów Centrum ustala statut Centrum Materiałów  Polimerowych i Węglowych PAN w ramach określonych ustawą. Statut i jego zmiany uchwala Rada Naukowa Centrum. Statut, jak i jego zmiany zatwierdza Prezes Polskiej Akademii Nauk po zaopiniowaniu przez Wydział III Polskiej Akademii Nauk - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi.  

   

   

  A może dodać coś z tego :

  Instytut pn. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),
  • Statutu zatwierdzonego przez Radę Naukową dnia 1 lutego 2012 r.,
  • Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 5 z dnia 11 marca 2012 r.

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest wpisane postanowieniem ... z dnia 24.10.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 00000000.

  Instytut jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym miasta Zabrze i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 643-000-10-34

  Centrum posiada nadany w GUS Zabrze numer identyfikacyjny Regon 000000000

  Siedziba Centrum mieści się w Zabrzu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 34

  Nadzór nad Centrum sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  [Treść dokumentu]
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok